'विज्ञानगंगा'चे सहावे पुष्प...

002

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'विज्ञानगंगा' कार्यक्रमांतर्गत डॉ. मानसी राजाध्यक्ष यांचे एखाद्या रसायनातील काही रेणूंची रचना त्याच रसायनाच्या इतर रेणूंच्या तुलनेत उलटी असली तर त्या रेणूंचे गुणधर्म अगदी वेगळे आणि विपरीत असू शकतात. अशा उलट्या रचना असणा-या रसायनांच्या शोधांचा

   
पर्व प्रगतीचे परिवर्तनाचे डाऊनलोड
   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft