विज्ञानगंगाचे एकसष्ठावे पुष्प ऑनलाईन संपन्न...

6 18 2021 5 56 11 PM

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘विज्ञानगंगा’ या व्याख्यानमालेतील एकसष्ठावे पुष्प शुक्रवार, १८ जून २०२१ रोजी मानसी राजाध्यक्ष ह्या कर्करोग एक बागुलबुवा या विषयावर मराठीतून संपन्न झाले ते पाहण्यासाठी लिंक : https://m.youtube.com/watch?v=KxTo_xj_Fms&feature=youtu.be

   
पर्व प्रगतीचे परिवर्तनाचे डाऊनलोड
   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft