ग्रंथालयाचे सभासदत्वासाठी नमुना अर्ज 
खालील लिंकवर क्लिक करून अर्ज डाऊनलोड करून 
भरावा व त्यांची प्रिंट काढून ग्रंथपाल अथवा संदर्भ अधिकारा-याकडे जमा करावा.

 PDF VERSION DOWNLOAD
   

   

राष्ट्रीय ग्रंथालय संपर्क  

श्री. अनिल पाझारे
ग्रंथालय संसाधन व ज्ञान व्यवस्थापक
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- २२८१७९७५ , २२०४३६१९

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft