बीड (अंबाजोगाई) विभागीय केंद्र

बीड (अंबाजोगाई) विभागीय केंद्राचे कामकाज केंद्राचे अध्यक्ष श्री. डॉ. द्वारकादास शालीग्राम लोहिया व सचिव डॉ. नरेंद्र हिरालाल काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते.

   

विभागीय केंद्र - बीड (अंबाजोगाई)

 मा. डॉ. अनिकेत द्वारकादास लोहिया
 
अध्यक्ष विभागीय केंद्र, बीड
 डॉ. नरेंद्र हिरालाल काळे, सचिव

 ओमशांती कॉलनी, अंबाजोगाई, बीड
 कार्यालय : ९४२२७४२६२८ / ९४२२२४२४८८
 ईमेल : dr.narendrakale@gmail.com

   

वृत्तपत्रीय दखल (बीड)  

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft