यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानची विभागीय केंद्रे

 विभागीय केंद्र - कराड
  मा. श्री. बाळासाहेब उर्फ श्यामराव पां. पाटील ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र, कराड)
  विरंगुळा, प्लॉट नं. १३ व १४, शिवाजी कों. ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्या,
  कराड, जिल्हा सातारा - ४१५ ११० कार्यालय : ०२१६४ - २२१०६०
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  विभागीय केंद्र - पुणे
  मा. श्री. अजित निंबाळकर ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र, पुणे )
  श्री. अंकुश काकडे ( सचिव )
  २१८३, सदाशिव पेठ, विशाल सह्याद्री सदन, टिळक रोड, 
  अभिनव कला महाविद्यालयाच्या मागे, पुणे - ४११०३०
  कार्यालय : ०२०-२४३३२६७६
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  विभागीय केंद्र - नागपूर
  मा. श्री. गिरीश गांधी ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र, नागपूर )
  श्रीमती कोमल ठाकरे (सचिव )
  द्वारा : वनराई फाऊंडेशन, यश कॉम्प्लेक्स, २ रा माळा, 
  भरतनगर चौक, अमरावती मार्ग, नागपूर - ४४००३३.
  कार्यालय : ०७१२-२२६११६३
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  विभागीय केंद्र - नाशिक
  मा. श्री. विनायकराव पाटील (अध्यक्ष विभागीय केंद्र, नाशिक)
  श्री. विश्वास ठाकूर (कार्याध्यक्ष)
  श्री. डॉ.कैलास कमोद ( सचिव )
  आनंदवल्ली, दुसरा मजला, गंगापूर पोलीस स्टेशन,
  सावरकर नगर, गंगापूर रोड, नाशिक- ४२२०१३
  कार्यालय : ०२५३ - २३४४५४५ / ९८२२७५००३३
 ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
  विभागीय केंद्र - कोकण
  मा. श्री. शेखर निकम ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र, कोकण )
  श्री. अनिल नेवाळकर  ( कार्याध्यक्ष )
  द्वारा माध्यमिक महिला विद्यालय पाग - चिपळूण.
  झरी रोड, पोलिस स्टेशनच्या मागे, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी,
  पिन. ४१५६०५
  कार्यालय : ०२३५२-२२२३१२
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  विभागीय केंद्र - औरंगाबाद
  मा. अंकुशराव कदम ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र, औरंगाबाद ) 
  श्री. निलेश राऊत ( सचिव)
  निर्मिक-अभुदय, कासलीवाल सुवर्णयोग, व्यंकटेश मंगल कार्यालयासमोर, 
  सुतगिरणी रोड, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद - ४३१००५
  कार्यालय : ०२४०-२३७६२२१ / ९८९०५४२४४९
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
  विभागीय केंद्र - लातूर
  मा. डॉ. जनार्दन वाघमारे ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र, लातूर )
  श्री. प्राचार्य डॉ. नागोराव कुंभार ( सचिव )
  'आई' शिवनगर, सुतमिल रोड, लातूर - ४१३ ५१२
  कार्यालय : ०२३८२-२००७३१ / ९७६४१९९४०७
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
  विभागीय केंद्र - अहमदनगर
  मा. श्री. यशवंतराव गडाख-पाटील (अध्यक्ष विभागीय केंद्र, अहमदनगर)
  श्री. प्रशांत गडाख ( सचिव )
  विरंगुळा, यशवंत कॉलनी, जिल्हा - अहमदनगर
  कार्यालय : ०२४१-२३२३३३३
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
  विभागीय केंद्र - सोलापूर
  मा. श्री. धर्मण्णा मोंड्य्या सादूल (अध्यक्ष विभागीय केंद्र, सोलापूर)
  श्री. दिनेश शिंदे ( सचिव )
  बी -२ , श्रद्धा अपार्टमेंट, ७८, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर जिल्हा - सोलापूर
  कार्यालय : ९८२२६६९३२१
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
  विभागीय केंद्र - बीड (अंबाजोगाई)
  मा. डॉ. अनिकेत द्वारकादास लोहिया ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र, बीड )
  डॉ. नरेंद्र हिरालाल काळे, सचिव
  ओमशांती कॉलनी, अंबाजोगाई, बीड
  कार्यालय : ९४२२७४२६२८ / ९४२२२४२४८८
  ईमेल :  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  विभागीय केंद्र - ठाणे
  मा. श्री. मुरलीधर नाले (अध्यक्ष विभागीय केंद्र, ठाणे )
  श्री. अमोल नाले ( सचिव)
  १६, श्री सदिच्छा, मीठबंदर रोड,
  चेंदणी, ठाणे (पूर्व) - ४००६०३
  कार्यालय : ०२२-२५३२६७३४ / ९७६९६०३२३९
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  विभागीय केंद्र - जळगाव
  अॅड. श्री. रवींद्र प्रल्हादराव पाटील ( अध्यक्ष, विभागीय केंद्र, जळगाव)
  श्री. सुनील पाटील (सचिव)
  प्लॅट नं. ६८, एस.एम.आय.टी., कॉलेज रोड, 
  भिकमचंद जैन नगर, जळगाव - ४२५००१. 
  कार्यालय : ०२५७-२२५२२०९
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  विभागीय केंद्र - पालघर
  मा. डॉ. सुनिल देवराव रणाईत ( अध्यक्ष, विभागीय केंद्र, पालघर )
  श्री. सुरेंद्र पद्माकर पाटील ( सचिव)
  ए/७, शल्टर को. ऑप. हौ. सो., अंबाडी रोड, वसई रोड (प.)
  पिन :  ४०१ २०२
  कार्यालय : ९२८४४६९२०४
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
विभागीय केंद्र - नवी मुंबई  
  मा. श्री. प्रमोद कर्नाड ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र, नवी मुंबई )
  ०३/ए-१, अलकनंदन सो., कै. सौ. हिरा कर्नाड मार्ग, सेक्टर-१९ए
  नेरुळ, नवी मुंबई - ४०० ७०६
  कार्यालय : ९८१९३३९९४४ / ९८६७६७३३९९
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
  विभागीय केंद्र - परभणी  
  मा. विलास पानखेडे ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र - परभणी ) 
  श्री. विजय कान्हेकर ( सचिव)
  ९-राखण योगक्षेम कॉलनी, विसावा कॉर्नर, जिंतूर रोड, 
  परभणी -४३१ ४०१. जिल्हा -परभणी
  कार्यालय : ०२४५२-२४२७७७ / ९४२२१७५७०१
  ईमेल : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 विभागीय केंद्र - नांदेड  
  मा. श्री. कमलकिशोर कदम ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र - नांदेड ) 
  श्री. शिवाजी गांवडे ( सचिव)
  १२, भाग्यनगर, नांदेड - ४३१६०५
 
विभागीय केंद्र - अमरावती
  मा. हर्षवर्धन प्र. देशमुख ( अध्यक्ष विभागीय केंद्र - अमरावती ) 
  मा. डॉ. मनोज तायडे (सचिव)
  मु. पो. जरुड, ता. वरुड,
  जि. अमरावती - ४००९०८
  कार्यालय : ९४२२८३८८०५ / ९११२२१६०६१
ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft