राज्य युवा धोरण

युवांच्या विकासाकरीता महाराष्ट्र राज्याने आपले सर्वंकष युवा धोरण जाहीर करावे याकरीता २००८ पासून नवमहाराष्ट्र युवा अभियानने राज्यव्यापी प्रक्रीया सुरु केली. अनेक युवा संघटना, विद्यार्थि संघटना, युवांच्या विषयांवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था तसेच नामांकित शैक्षणिक संस्थांना सोबत घेऊन युवा धोरणाकरीता एक राज्यव्यापी आघाडी उघडण्यात आली. राज्य शासनाने २०१२ साली आपले युवा धोरण जाहीर केले त्यानंतर देखील या युवा धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नवमहाराष्ट्र युवा अभियान सतत प्रयत्नशील आहे.

   

नवमहाराष्ट्र युवा अभियान संपर्क  

श्री. दत्ता बाळसराफ, कार्यक्रम व्यवस्थापक
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- २२८१७९७५ , २२०४३६१९

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft