रंगस्वर सभागृहयशवंतराव चव्हाण केंद्रामधील चौथ्या मजल्यावरील रंगस्वर सभागृह आहे.  सास्कृतीक कार्यक्रम, प्रायोगिक नाटके, परिषद, बैठक, याकरीता देखील आदर्श आहे. अद्यायावत ध्वनी व्यवस्था, भव्य व्यासपीठ यामुळे मध्यम आकाराच्या तरीही सुसज्ज सभागृहामध्ये रंगस्वर सभागृह अप्रतिम ठरले आहे. २२५ बैठकव्यवस्था असणा-या सभागृहामध्ये आवश्यकतेनुसार बैठक व्यवस्थेत बदल करण्याचे स्वातंत्र्य देखील या सभागृहामध्ये मिळते.रंगस्वर सभागृहामध्ये यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे बैठका, चर्चासत्रे, कार्यशाळा तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

   

यशवंतराव चव्हाण केंद्र सभागृहे  

   

सभागृहाविषयी संपर्क  

श्री. विजय देसाई
सरव्यवस्थापक, सभागृहे

यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२०४७२५२ / ०२२-२२०४७२४८

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft