मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ व्याख्यान संपन्न...

WhatsApp Image 2019 12 14 at 2.35.03 PM 3

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई, कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरमच्या वतीने आपला कायदा जाणून घ्या या व्याख्यानमाले अंतर्गत मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३या विषयावर डॉ. सुरेंद्र श्रीरंग धाकतोडे यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. मानवी हक्क संरक्षण कायदा म्हणजे काय? कायद्याअंतर्गत कोणत्या तरतुदी येतात? कायद्याचा उपयोग काय? अशा अनेक गोष्टींची त्यांनी माहिती दिली. शेवटी उपस्थितांना प्रश्नोत्तर क्षेत्रात त्यांनी मार्गदर्शन केले.

आपला कायदा जाणून घ्या व्याख्यानमाले अंतर्गत
मानवी हक्क संरक्षण कायदा

13TH DEC 2019

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई, कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरमच्या वतीने आपला कायदा जाणून घ्या या व्याख्यानमाले अंतर्गत मानवी हक्क संरक्षण कायदाया विषयावर डॉ. सुरेंद्र श्रीरंग धाकतोडे यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवार, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ५ वाजता सांस्कृतिक सभागृह, चौथा मजला, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे हे विनामूल्य व्याख्यान पार पडणार आहे.

 

   

विधी सल्लागार व सदस्य सचिव  

श्री. म. बा. पवार
विधी सल्लागार व सदस्य सचिव,
कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम,
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२०२८५९८ / ०२२-२२८५२०८१


   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft