विधी साक्षरता कार्यशाळा

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम व मैत्री संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवशीय विधी साक्षरता कार्यशाळेचे आयोजन न्यू इंग्लिश स्कूल, वसई सहकारी बँकेसमोर व चिमाजी अप्पा मैदानाजवळ, वसई येथे केले आहे. ही कार्यशाळा सामाजिक कार्यकर्ते महिला व पुरुष यांच्या करिता आहे.

पहिल्या सत्रामध्ये - स्वागत, परिचय, पुष्पगुच्छ, प्रदान, प्रास्ताविक, संविधानाच्या सरनाम्याचे सामूहिक वाचन, हुंडाबंदी शपथा नंतर विषयानुसार १)भारतीय संविधान - अॅड. प्रमोद ढोकळे, २)कौटूंबिक अत्याचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५ - अॅड. हेमंत केंजाळकर, ३)कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळापासून संरक्षण कायदा २०१३- अॅड अजय केतकर यांची व्याख्याने होतील. लगेच प्रश्नोत्तरे आणि भोजन.

दुस-या सत्रामध्ये १) पोलिस स्टेशनचे कामकाज व फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ - अॅड. प्रमोद ढोकळे, २) माहितीचा अधिकार कायदा २००५ व आई-वडील, नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणकारी अधिनियम २००७ - अॅड भूपेश सामंत, ३) हिंदू विवाह कायदा - १९५५- अॅड जे.बी. पाटील यांची व्याख्याने होतील.

कायदेविषयक साहाय्य व सल्ला फोरमचा..अहवाल

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि कायदेविषयक साहाय्य व सल्ला फोरम यांच्या संयुक्त विद्यमाने मागील वर्षभरात झालेले कार्यक्रम आणि बैठका यांचा अहवाल सादर करत आहोत.

   

विधी सल्लागार व सदस्य सचिव  

श्री. म. बा. पवार
विधी सल्लागार व सदस्य सचिव,
कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम,
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२०२८५९८ / ०२२-२२८५२०८१


   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft