आपला कायदा जाणून घ्या व्याख्यानमाले अंतर्गत
मानवी हक्क संरक्षण कायदा

13TH DEC 2019

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई, कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरमच्या वतीने आपला कायदा जाणून घ्या या व्याख्यानमाले अंतर्गत मानवी हक्क संरक्षण कायदाया विषयावर डॉ. सुरेंद्र श्रीरंग धाकतोडे यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवार, दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ५ वाजता सांस्कृतिक सभागृह, चौथा मजला, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे हे विनामूल्य व्याख्यान पार पडणार आहे.

 

   

विधी सल्लागार व सदस्य सचिव  

श्री. म. बा. पवार
विधी सल्लागार व सदस्य सचिव,
कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम,
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२०२८५९८ / ०२२-२२८५२०८१


   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft