'विनासायास वेटलॉस आणि मधुमेह प्रतिबंध'याविषयावरती डॉ. जगन्नाथ दीक्षित यांचे मार्गदर्शनयशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईच्या वतीने डॉ. जगन्नाथ दीक्षित यांचे 'आपले आरोग्य आपल्या हाती' हे आरोग्यविषयक मार्गदर्शनपर व्याख्यान नूकतेच आरएमडी कॉलेज, वारजे येथे संपन्न झाले. 'विनासायास वेटलॉस आणि मधुमेह प्रतिबंध' यावर त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

   

अपंग हक्क अभियान संपर्क  

श्री. विजय कान्हेकर, संयोजक
अपंग हक्क अभियान
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- २२८१७९७५ , २२०४३६१९

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft