विज्ञानगंगा कार्यक्रमांतर्गत सदतीसावे पुष्प ‘ग्लास टेक्नोलॉजी’...

VIDNYANGANGA APRIL2019

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने‘विज्ञानगंगा’ कार्यक्रमांतर्गत सदतीसावे व्याख्यान ‘ग्लास टेक्नोलॉजी’या विषयावर शास्त्रज्ञ डॉ. जी. पी. कोठीयाल मंगळवार दि. २३ एप्रिल रोजी सायंकाळी ५ वाजता चव्हाण सेंटर, सांस्कृतिक सभागृह, चौथा मजला, जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालया समोर, नरिमन पॉईंट मुंबई येथे गुंफणार आहे. तरी वरील कार्यक्रमास आपण उपस्थित रहावे ही विनंती.

   
पर्व प्रगतीचे परिवर्तनाचे डाऊनलोड
   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft