विज्ञानगंगा कार्यक्रमांतर्गत छत्तीसावे पुष्प ‘मेंदूतले डावे-उजवे’
VIDNYAN GANGA 15032019
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘विज्ञानगंगा’कार्यक्रमांतर्गत छत्तीसावे व्याख्यान ‘मेंदूतले डावे-उजवे’ या विषयावर संशोधक डॉ. उज्ज्वला दळवी शुक्रवार दि. १५ मार्च रोजी सायंकाळी ५. वाजता चव्हाण सेंटर, सांस्कृतिक सभागृह, चौथा मजला, जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालया समोर, नरिमन पॉईंट मुंबई येथे गुंफणार आहे. तरी वरील कार्यक्रमास आपण उपस्थित रहावे ही विनंती.

   
पर्व प्रगतीचे परिवर्तनाचे डाऊनलोड
   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft