सस्नेह निमंत्रण...


शिक्षणप्रेमींनी शिक्षणाविषयी काही औपचारिक आणि काही अनौपचारिक पद्धतीने चर्चा करण्याचे ठिकाण म्हणजेच 'शिक्षणकट्टा’.

शिक्षणतज्ज्ञ , मुख्याध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, पालक, विद्यार्थी यांना घेऊन हा कट्टा गेली पाच वर्ष सुरू आहे. यावेळी हा कट्टा शनिवार, दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी दुपारी २ वाजता , बोर्ड रूम ,पाचवा मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान,मुंबई येथे आयोजित केला आहे. यावेळी शिक्षण कट्ट्यावर ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम 'हा विषय ठेवण्यात आला आहे. सदर कार्यक्रमास लवकरच दोन वर्षे पूर्ण होतील .या अनुषंगाने पुढील मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.


१) हा कार्यक्रम सद्ध्या शाळास्तरावर कशा प्रकारे सुरु आहे ?
२) या कार्यक्रमामुळे शाळांमध्ये कोणते बदल दिसून येत आहेत?
३) या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना आलेले अनुभव.
४) हा कार्यक्रम अधिक प्रभावी कशाप्रकारे करता येईल.

उपरोक्त सर्व मुद्द्यांवर येत्या कट्ट्यात चर्चा होईल.
‘शिक्षण विकास मंच’ चे मुख्य संयोजक डॉ. वसंत काळपांडे यांची विशेष उपस्थिती यावेळी राहणार आहे. तरी आपण कट्ट्यात सहभागी होऊन आपले विचार मांडावेत ही विनंती.

बसंती रॉय
संयोजक

शिक्षणकट्टा, शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई
स्थळ : बोर्ड रूम , पाचवा मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई ,
मंत्रालय समोर, नरीमन पॉईंट, मुंबई ४०० ०२१
अधिक माहितीसाठी संपर्क – माधव सूर्यवंशी (समन्वयक-९९६७५४६४९८)
* टीप : सदर चर्चेमध्ये आपला सहभाग प्रभावी होण्याकरिता प्र.शै.म.कार्यक्रमाचे दि.२२ जून व दि.१० जुलै २०१५ तसेच दि. ६ जानेवारी २०१७ चे शासन निर्णय पहावेत.

   

शिक्षण विकास मंच  

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft