विश्वस्त मंडळ


  मा. श्री. शरदराव पवार
  सिल्व्हर ओक इस्टेट, बंगला नं. २,
  भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई - ४०००२६

  कार्यालय संपर्क : ०२२ - २२८१३०१७ (मुंबई )
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी  
 
 

  मा. श्री. अरुण गुजराथी
  ७०२, ललित कुंज,
  सहृस्त्रफना जैन मंदिराच्या मागे,
  महेश्वरी उद्यान (किंग सर्कल )
  माटुंगा (पू), मुंबई - ४०००१९.

  कार्यालय संपर्क : ०२२-२२०४५४६०
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :  
 
 

  मा. सौ. सुप्रिया सुळे
  सिल्व्हर ओक इस्टेट, बंगला नं. २,
  भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई - ४०००२६

  कार्यालय संपर्क : ०२२ - २२८७३७६९
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :  
 
 

  मा. श्री. शरद गं. काळे
  ४१४, शलाका, महर्षी कर्वे रोड,
  मुंबई - ४०००२१.

  कार्यालय संपर्क : ०२२ - २२८४१२५६
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :  
 
  

  मा. श्री. हेमंत टकले
  ग्रीन व्ह्यू, त्र्यंबक रोड,
  नाशिक, जिल्हा : नाशिक

  कार्यालय संपर्क : ०२२-२२८५२३४५
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
     मा. श्री. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर
  गोदावरी, वरळी सागर को. ऑप. हौसिंग सोसायटी लि.
  सरपोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई - ४०००१८.

  कार्यालय संपर्क : ०२२-२४९७३२०४
  ईमेल :
परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी  
  
  

  मा. श्री. राम प्रधान
  ललित, वूड हाऊस रोड,
  कुलाबा, मुंबई - ४०० ००५.

  निवास संपर्क : ०२२ - २२०२३४०३
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
     मा. श्री. वसंतराव कार्लेकर
  माजी आमदार, महादेव पुरा,
  वर्धा

  कार्यालय संपर्क :
  ईमेल :
परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
  

  मा. श्री. दिलीप वळसे-पाटील
  १४, रिव्हर व्ह्यू अपार्टमेंट -२,
  पुणे नगर रोड, पुणे - ४११००६

  कार्यालय संपर्क :
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :  
  
  

  मा. श्री. अजित एम. निंबाळकर
  जय व्हील्ला, २७५, पाल्लोड फार्म २,
  भारत पेट्रोलियम पंपाच्या पाठीमागे, वानेर रोड,
  पुणे - ४११ ०४५

  निवास संपर्क : ०२०-२७२९२०००
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
  

  मा. श्री. बालकुमार अगरवाल
  प्लॉट नं. ८१, 'प्रणीत'
  जयवंत पालेकर मार्ग, मुंबई - ४०००२५.
  निवास संपर्क : ०२२ - २४९३५१६०
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  

  मा. श्री. अमीत अरुण डहाणूकर
  चेअरमन, टिळकनगर इंडस्ट्रीयल लि,
  इंडस्ट्रियल एशुरन्स बिल्डींग, तिसरा मजला, चर्चगेट
  मुंबई - ४०००२०

  कार्यालय संपर्क : ०२२-२२८२२६६३०
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
  

  मा. डॉ. समीर हसन दलवाई
  साईल मेन्शन, पहाडी स्कूल रोड नं. २,
  जे. पी. नगर. गोरेगांव (पूर्व)
  मुंबई - ४०० ०६३

  कार्यालय संपर्क :
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
     मा. श्री. ना. धों. महानोर
  मु. पोस्ट पळसखेडा
  व्हाया अजंठा, जिल्हा : औरंगाबाद

  निवास संपर्क : ०२४३८-२२०२०३१
  ईमेल :
परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
     मा. सौ. प्रभा कुलकर्णी
  ४१, शिवाजी नगर,
  सांगली - ४१६ ४१६.

  निवास संपर्क : ०२३३-२३००६७३
  ईमेल :
परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
  

  शासन प्रतिनिधी
  मा. श्री. नितीन करीर

  प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग,
  मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

  कार्यालय संपर्क : ०२२ - २२०२६४१९
  ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
  
  

 मा. श्री. एन. जे जमादार
 सचिव व वरिष्ठ विधी सल्लागार,
 विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,
 मुंबई - ४०० ०३२.

 कार्यालय संपर्क : ०२२-२२०२७२७५
 ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

परिचय डाऊनलोड करण्यासाठी :
   
   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft