कोकण विभागीय केंद्र

कोकण विभागीय केंद्राचे कामकाज केंद्राचे अध्यक्ष श्री. राजाभाऊ लिमये व सचिव श्री. अनिल नेवाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते.

   

विभागीय केंद्र - कोंकण

 मा. श्री. राजाभाऊ लिमये
 
अध्यक्ष विभागीय केंद्र, कोंकण
 श्री. अनिल नेवाळकर, सचिव

 ३१२२, अन्नपूर्णा,
 गणपती मारुती मंदिरा समोर,
 टिळक आळी, जिल्हा रत्नागिरी,
 कार्यालय : ०२३५२-२२२३१२
 ईमेल : ycpratnagiri@gmail.com

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft