शाडूच्या मातीपासून गणपती कसे तयार करायचे
(एकदिवशीय कार्यशाळा)


जुलै महिना संपताचं गणेशभक्तांना गणपतीची ओढ लागते, मग काहीजण गेल्यावर्षीच्या आठवणीत रमतात, तर काहीजण सजावट कशी करता येईल याबाबत आखणीला सुरूवात करतात. तर काहीजण गणपती उत्सवाच्या माध्यामातून समाज प्रबोधन कसं करता येईल याबाबत विचार करतात. याचं अनुशंगाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबईच्या महाराष्ट्र महिला व्यासपीठातर्फे शाडूच्या मातीपासून गणपती कसे तयार करतात याबाबत मार्गदर्शनपर कार्यशाळेचे आयोजत करण्यात आले आहे.

शाडूच्या मातीपासून ५ ते ६" गणपती तयार करून दाखवले जातील. बेसमेंट सभागृह यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवालय जिमखाना जवळ,नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे गुरुवारी १६ ऑगस्ट २०१८ दुपारी २ वाजता कार्यशाळेला सुरूवात होईल. सहभागी होणा-या प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी कडून ४०० रूपये शुल्क आकारले जाईल. नोंदणी आवश्यक असून सुरूवातीला येणा-या २० प्राशिक्षणार्थींना प्रथम प्रवेश देण्यात येईल. संपर्क - संजना पवार भ्रमणध्वनी ८२९१४१६२६१, कार्यालय - २२०४५४६०,२२०२८५९८

   

महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ संपर्क  

श्रीमती रेखा नार्वेकर, संयोजिका
श्रीमती ममता कानडे ,
कार्यकारी संयोजिका
महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- २२०४५४६० विस्तारित २४४
भ्रमणध्वनी : ८२९१४१६२१६

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft