चला इको फ्रेंडली पद्धतीने गणेशाची प्रतिकृती व सजावट शिकूया...

पर्यावरण स्नेही हे उदिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन यावर्षी आपल्या आवडत्या गणपती बाप्पाचे स्वागत करूया इको फ्रेंडली पद्धतीने. ओरिगामी कागदी कलेचा वापर करून गणेशाची नऊ इंच प्रतिकृती ,उंदिर, मोदक व कागदी फुलांची सजावट शिकूया

प्रशिक्षण १. नऊ इंच गणेश प्रतिकृती,उंदिर, मोदक
तारीख : सोमवार, २२ ऑगस्ट २०१६,
वेळ : दु २ ते ५
शुल्क : रु ३००/- फक्त

   

महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ संपर्क  

श्रीमती रेखा नार्वेकर, संयोजिका
श्रीमती ममता कानडे ,
कार्यकारी संयोजिका
महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- २२०४५४६० विस्तारित २४४
भ्रमणध्वनी : ८२९१४१६२१६

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft