विनामूल्य 'आरती थाळी' सजावट कार्यशाळा...

mv 7022018


यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईच्या महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ तर्फे विनामूल्य आरती थाळी सजावट कार्यशाळा गुरुवार, ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दुपारी २.३० ते ४.३० वेळेत बेसमेंट हॉल, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवालय जिमखाना नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संजना पवार - ८२९१४१६२१६, २२०४५४६०, २२०२८५९८ (२४४)

इनकन टॅक्स आणि जीएसटी संबंधीत
को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी विषयावरती विनामूल्य मार्गदर्शन...

MMV FEB 6022019

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या महाराष्ट्र महिला व्यासपीठातर्फे इनकन टॅक्स आणि जीएसटी संबंधीत को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी या विषयावरती बुधवार ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दुपारी २ ते ५ यावेळेत महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन (MSWA) अध्यक्ष, सीए रमेश प्रभू हे उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच हा कार्यक्रम बेसमेंट हॉल, चव्हाण सेंटर, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, सचिवालयाच्या शेजारी, नरिमन पॉईंट येथे होईल. संपर्क संजना पवार ८२९१४१६२१६, २२०४५४६०, २२०२८५९८ (२४४)

   

महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ संपर्क  

श्रीमती रेखा नार्वेकर, संयोजिका
श्रीमती ममता कानडे ,
कार्यकारी संयोजिका
महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- २२०४५४६० विस्तारित २४४
भ्रमणध्वनी : ८२९१४१६२१६

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft