सहकारी सोसायटी अँक्ट १९६० मध्ये नव्याने झालेले बदल' या विषयावरती मोफत व्याख्यानयशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई आणि महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील सहकारी सोसायटी 'अँक्ट १९६० मध्ये नव्याने झालेले बदल' या विषयावरती प्रमोद कुमार यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. बुधवारी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी दुपारी २ वाजता बेसमेंट हॉल, चव्हाण सेंटर, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संजना पवार - ८२९१४१६२१६, २२०४५४६०, २२०२८५९८ (२४४)

   

महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ संपर्क  

श्रीमती रेखा नार्वेकर, संयोजिका
श्रीमती ममता कानडे ,
कार्यकारी संयोजिका
महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- २२०४५४६० विस्तारित २४४
भ्रमणध्वनी : ८२९१४१६२१६

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft