यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय सामाजिक, क्रीडा
व विशेष क्रिडा युवा पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न..यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईच्या नवमहाराष्ट्र युवा अभियानातर्फे दरवर्षी प्रमाणे देण्यात येणा-या ‘यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा सामाजिक व क्रीडा पुरस्कार २०१६’ ची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट खेळाडूंच्या कार्याचे मूल्यमापन होऊन त्यांचा गौरव व्हावा आणि प्रोत्साहन मिळावे हे क्रीडा पुरस्काराचे उद्दिष्ट आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी युवा आंदोलनाच्या क्षेत्रात विधायक व रचनात्मक काम करणा-या युवक-युवतींना सामाजिक युवा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यांच वेळी प्रतिष्ठानच्या वतीने घेण्यात आलेल्या यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय महाविद्यालयीन नियतकालिक स्पर्धेचा पुरस्कार वितरण करण्यात आले.
यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा पुरस्कार प्रदान..

ललिता बाबर, अॅथलेटिक्सपटू ( यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय विशेष युवा क्रिडा पुरस्कार, रु. ५१,०००/- धनादेश व सन्मापत्र, स्मृतिचिन्ह व शाल )
संतोष गर्जे ,सहारा अनाथालय, गेवराई जि. बीड (यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा सामाजिक पुरस्कार (युवक) रुपये २१,०००/- धनादेश, सन्मापत्र, स्मृतिचिन्ह व शाल.
हेमलता तिवारी, स्वराधार परिवार, मुंबई ( यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा सामाजिक पुरस्कार (युवती ) रु. २१,०००/- धनादेश, सन्मापत्र, स्मृतिचिन्ह व शाल
दत्तू भोकनळ, नौकानयन ( यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा क्रिडा पुरस्कार (युवक ), रु. २१,०००/- धनादेश, सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह व शाल.
अभिलाषा म्हात्रे, कबड्डीपटू ( यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय युवा क्रिडा पुरस्कार (युवक ), रु. २१, ०००/- धनादेश, सन्मापत्र, स्मृतिचिन्ह व शाल.

यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय महाविद्यालयीन नियतकालिक स्पर्धा पुरस्कार प्रदान..
बांधिलकी (प्रथम क्रमांक : कर्मवीर रामरावजी आहेर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय. देवळा, जि. नाशिक स्वरुप रु. १०,०००/- चा धनादेश व प्रमाणपत्र )
प्रेरणा ( द्वितीय क्रमांक : नतून महाविद्यालय सेलू. जि. परभणी, स्वरुप रु. ७,०००/-चा धनादेश व प्रमाणपत्र )
विद्यादीप (तृतीय क्रमांक : कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, विद्यानगरी, बारामती जि. पुणे., स्वरुप रु. ५,०००/- चा धनादेशव व प्रमाणपत्र )
माजवता (उत्तेजनार्थ अ : कत्रुवार कला, रतनलाल काबरा विज्ञान आणि बी. आर.मंत्री वाणिज्य महाविद्यालय, मानवत, परभणी स्वरुप रु. २,०००/- चा धनादेश व प्रमाणपत्र
ज्योती ( उत्तेजनार्थ ब : कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, उरून-इस्लामपूर, स्वरुप रु. २,०००/-चा धनादेश व प्रमाणपत्र )
संदन ( उत्तेजनार्थ क : न्यू आर्टस्, कॉमर्स अॅण्ड सायन्स कॉलेज, अहमदनगर, स्वरुप रु. २,०००/- चा धनादेश व प्रमाणपत्र )

   

नवमहाराष्ट्र युवा अभियान संपर्क  

श्री. दत्ता बाळसराफ, कार्यक्रम व्यवस्थापक
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- २२८१७९७५ , २२०४३६१९

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft