राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाडसाठी मार्गदर्शन शिबीर

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान तर्फे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी विविध मार्गदर्शन शिबीरे आयोजित केली जातात. त्यातील एक उपक्रम म्हणजे‘विज्ञानगंगा’. हा उपक्रम प्रतिष्ठान आणि मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला जातो.‘विज्ञानगंगा’उपक्रमांतर्गत होणा-या कार्यक्रमाचे सातवे पुष्प प्रतिष्ठानच्या सभागृहात नुकतेच पार पडले. ह्या सातव्या मार्गदर्शन कार्यक्रमाचा विषय होता‘विज्ञान ऑलिंपियाड’, आणिशालेय विद्यार्थी व पालक यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आले होते प्रा. विजय सिंग. हा कार्यक्रम अतिशय रंगला याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याला असलेली विद्यार्थी व पालकांची मोठी उपस्थिती. उपस्थित सर्व विद्यार्थी पालकांनी प्रा. विजय सिंग यांनी केलेले मार्गदर्शन लक्षपुर्वक ऐकले. कार्यक्रमाच्या शेवटी शंकासमाधानासाठी वेळ राखीव होता. त्यात विद्यार्थी व पालकांनी अनेक प्रश्न प्रा. विजय सिंग यांना विचारले व त्यांचेकडून अधिक माहिती मिळवली. प्रा. विजय सिंग हे ऑलिंपियाडसंबंधीचे तज्ज्ञ असून त्यांनी त्यासंबंधी अनेक मार्गदर्शनपर पुस्तके लिहीली आहेत.

 'विज्ञानगंगा'चे सातवे पुष्प...यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'विज्ञानगंगा' कार्यक्रमांतर्गत होमी भाभा केंद्राचे प्रा. विजय सिंग यांचे विज्ञान ऑलिम्पियाड म्हणजे काय याची माहिती संक्षिप्तपणे सांगणारे 'विज्ञान ऑलिम्पियाड' या विषयावरील सातवे पुष्प बुधवार दिनांक २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता चव्हाण सेंटर, सांस्कृतिक सभागृह, ४ था मजला, जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, नरिमन पॉईट, मुंबई - ४०००२१ येथे आयोजित केलेले आहे. तरी वरील कार्यक्रमास आपण उपस्थित रहावे.

   
पर्व प्रगतीचे परिवर्तनाचे डाऊनलोड
   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft