'विज्ञानगंगा'चे सव्वीसावे पुष्प...'घनकच-याचे व्यवस्थापन'यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'विज्ञानगंगा' कार्यक्रमांतर्गत सव्वीसावे पुष्प सीटेक संस्थेचे प्रमुख कार्यकारी संचालक श्री. संदीप असोलकर यांचे 'घनकच-याचे व्यवस्थापन' या विषयावर दिनांक १८ मे २०१८ रोजी सायंकाळी ५ वाजता चव्हाण सेंटर, सांस्कृतिक सभागृह, चौथा मजला, जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे गुंफणार आहेत. तरी वरील कार्यक्रमास आपण उपस्थित रहावे ही विनंती.

तृतीयपंथीयांच्या जाणीव जागृतीबाबत कुलाबा पोलिसांना प्रशिक्षणयशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई आणि विकास अध्ययन केंद्रातर्फे तृतीयपंथी आणि त्यांचे हक्क याबाबत जाणीव जागृती प्रशिक्षण शिबीरं आणि विविध शासकीय यंत्रणांसोबत आज सकाळी ९ वाजता कुलाबा पोलिस स्टेशन मध्ये कार्यक्रम आयोजीत केला होता. पहिला टप्पा म्हणजे शालेय शिक्षकांसोबत आम्ही हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. आतापर्यंत ४०० पेक्षा अधिक शिक्षकांना तृतीयपंथी आणि त्यांचे हक्क जाणीव जागृती शिबिर मार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

कुलाबा पोलीस ठाण्यात विकास अध्ययन केंद्राच्या रेणुका कड आणि विकी शिंदे यांनी पोलिसांना मार्गदर्शन केले. तसेच पोलिसांच्या उपस्थित प्रश्नांना विकी शिंदे आणि रेणुका कड यांनी योग्य उत्तरे दिली.

   
पर्व प्रगतीचे परिवर्तनाचे डाऊनलोड
   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft