दिवंगत मा. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी
यांच्या आदरांजली सभेचे आयोजन..

chandarshekar dयशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम च्या वतीने दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिवंगत मा. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या आदरांजली सभेचे आयोजन रंगस्वर सभाग्रृह, यशवंतराव चव्हाण केंद्र, ४ था मजला, जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मुंबई - ४०००२१ येथे सायंकाळी ४.४५ वा. करण्यात आले आहे.

   

विधी सल्लागार व सदस्य सचिव  

श्री. म. बा. पवार
विधी सल्लागार व सदस्य सचिव,
कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम,
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२०२८५९८ / ०२२-२२८५२०८१


   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft