कायदेविषयक साहाय्य व सल्ला फोरमचा..अहवाल

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि कायदेविषयक साहाय्य व सल्ला फोरम यांच्या संयुक्त विद्यमाने मागील वर्षभरात झालेले कार्यक्रम आणि बैठका यांचा अहवाल सादर करत आहोत.

   

विधी सल्लागार व सदस्य सचिव  

श्री. म. बा. पवार
विधी सल्लागार व सदस्य सचिव,
कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम,
यशवंतराव चव्हाण केंद्र,
जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग,
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२२०२८५९८ / ०२२-२२८५२०८१


   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft