कराड विभागीय केंद्र

कराड विभागीय केंद्राचे कामकाज केंद्राचे अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब पाटील, सचिव श्री. मोहनराव डकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते.

 

   

विभागीय केंद्र - कराड

 
मा. श्री. बाळासाहेब पाटील
 
अध्यक्ष विभागीय केंद्र, कराड
 श्री. मोहनराव डकरे, सचिव

 विरंगुळा, प्लॉट नं. १३ व १४,
 शिवाजी कों. ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्या,
 कराड,
जिल्हा सातारा - ४१५ ११०
 कार्यालय : ०२१६४ - २२१०६०
 ईमेल : andbalasathebpatil@gmail.com

   

 Follow us :       

   
Copyright © 2016 Yashwantrao Chavan Pratishthan, Mumbai. All Rights Reserved. Designed by Pujasoft